هیات مدیره :
علی اصغر شاماسبی
محمد رضا ازقنبری
سهیل میرزاجانی

مدیرعامل :
سهیل میرزاجانی

سرمربی :
حسین سفیدروح

مربیان :
بابک پورغلامی
علی نیکوبین
علی فروغی نژاد