میرزاجانی : توهین به مردم انزلی بخشودنی نیست ۰۷ دی ۱۳۹۷

باید با تماشاگران سردارجنگل برخورد شود
میرزاجانی : توهین به مردم انزلی بخشودنی نیست

چند اتوبوس تماشاگر آوردند که به خانواده های ما و مردم انزلی توهین کنند !

توضیحات در خصوص لغو دربی جام گیل ۰۵ مهر ۱۳۹۷

از زبان مدیرعامل شاهین
توضیحات در خصوص لغو دربی جام گیل

کاهش تیم های جام گیل طرحی کارشناسی شده و اصولی است ۰۳ مهر ۱۳۹۷

جام گیل ۱۲ تیمی می شود
کاهش تیم های جام گیل طرحی کارشناسی شده و اصولی است

مصاحبه
چیزی یافت نشد !