پایان تلخ نوجوانان شاهین ۲۵ اسفند ۱۳۹۶

پایان تلخ نوجوانان شاهین

لیگ برای نوجوانان شاهین با شکستی تلخ به پایان رسید .

نوجوانان
پیروزی خانگی نوجوانان شاهین ۰۱ دی ۱۳۹۶

پیروزی خانگی نوجوانان شاهین

تیم فوتبال شاهین بندرانزلی با دو گل میهمان خود را شکست داد.

شاهین برنده دربی نوجوانان ۱۵ آذر ۱۳۹۶

شاهین برنده دربی نوجوانان

نوجوانان شاهین برنده دربی نوجوانان انزلی شدند .

لغو دیدار نوجوانان شاهین – کادوس ۲۵ آبان ۱۳۹۶

لغو دیدار نوجوانان شاهین – کادوس

میهمان نوجوانان شاهین در انزلی حاضر نشد.

لغو دیدار نوجوانان شاهین – کادوس ۲۵ آبان ۱۳۹۶

لغو دیدار نوجوانان شاهین – کادوس

کادوس ماسال از ادامه حضور در لیگ نوجوانان کناره گیری کرد.

تساوی خانگی نوجوانان شاهین ۱۲ آبان ۱۳۹۶

تساوی خانگی نوجوانان شاهین

نوجوانان شاهین در خانه برابر میهمان خود متوقف شدند .