تساوی جوانان شاهین در آخرین ایستگاه ۲۴ فروردین ۱۳۹۷

تساوی جوانان شاهین در آخرین ایستگاه

جوانان شاهین هفته پایانی لیگ دسته اول را با تساوی پست گذاشتند .

جوانان
سه امتیازی که از دست شاهین پرید ۰۲ بهمن ۱۳۹۶

سه امتیازی که از دست شاهین پرید

جوانان شاهین با وجود برتری مطلق برابر حریف خود با یک امتیاز به انزلی بازگشتند

پیروزی جوان شاهین در اولین دیدار خانگی ۲۷ آذر ۱۳۹۶

پیروزی جوان شاهین در اولین دیدار خانگی

جوانان شاهین اولین دیدار خانگی این فصل خود را با پیروزی پشت سر گذاشتند .

شکست جوانان شاهین در رشت ۱۹ آذر ۱۳۹۶

شکست جوانان شاهین در رشت

جوانان شاهین نخستین دیدار خود در فصل جاری را واگذار کرد .

اطلاعیه کمیته مسابقات هیات فوتبال ۰۶ مهر ۱۳۹۶

اطلاعیه کمیته مسابقات هیات فوتبال

کمیته مسابقات شش دیدار پایه استان را تعطیل کرد

برتری جوانان شاهین در ماسال ۰۵ خرداد ۱۳۹۶

برتری جوانان شاهین در ماسال

جوانان شاهین در آخرین دیدار فصل خود به پیروزی رسیدند .