گزارش تصویری از دیدار شاهین – ملوان جوان ۱۵ بهمن ۱۳۹۶

گزارش تصویری از دیدار شاهین – ملوان جوان

گزارش تصویری اختصاصی باشگاه شاهین بندرانزلی از دیدار تیم های شاهین بندرانزلی و ملوان جوان رشت

گزارشهای تصویری
گزارش تصویری از دیدار شاهین – ملوان نوین ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

گزارش تصویری از دیدار شاهین – ملوان نوین

گزارش تصویری اختصاصی باشگاه شاهین بندرانزلی از دیدار تیم های نوجوانان شاهین و ملوان نوین

گزارش تصویری از دیدار شاهین – سپیدرود ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

گزارش تصویری از دیدار شاهین – سپیدرود

گزارش تصویری اختصاصی باشگاه شاهین بندرانزلی از دیدار تیم های جوانان شاهین و سپیدرود

گزارش تصویری از دیدار شاهین – شهرداری چوبر ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

گزارش تصویری از دیدار شاهین – شهرداری چوبر

گزارش تصویری اختصاصی باشگاه شاهین بندرانزلی از دیدار تیم های شاهین و شهرداری چوبر

گزارش تصویری از دیدار شاهین – شهرداری ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

گزارش تصویری از دیدار شاهین – شهرداری

گزارش تصویری اختصاصی باشگاه شاهین بندرانزلی از دیدار تیم های شاهین و شهرداری رضوانشهر

گزارش تصویری از دیدار شاهین – پاس ۰۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

گزارش تصویری از دیدار شاهین – پاس

گزارش تصویری اختصاصی باشگاه شاهین بندرانزلی از دیدار تیم های شاهین و پاس